Jaarverslag 2017

10.1.5 Veilig ondernemen

In een aantrekkelijk ondernemersklimaat is veilig ondernemen vanzelfsprekend. Veilig ondernemen benaderen we breed. We hechten aan een binnenstad en bedrijventerreinen waar het schoon, heel en veilig is. Winkeldiefstal springt het meest in het oog, waarbij getroffenen vaak geen aangifte doen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal aangiften diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

473

475

313

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

  • In samenwerking met GCC (Groningen City Club) en Servicepunt Detailhandel (SPD) wilden we aandacht genereren voor veilig ondernemen en winkelgebieden die schoon, heel en veilig zijn;
  • Op de bedrijventerreinen wilden we samenwerken met de Stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen (BBOG) die zich richt op (de ondernemers op) de bedrijventerreinen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Groningen City Club, SPD en stichting BBOG zijn initiatiefnemers van diverse activiteiten tijdens de week van de veiligheid. De gemeente heeft hierbij een faciliterende en ondersteunende rol. Er zijn themagericht en op aanvraag een aantal activiteiten georganiseerd:

  • In de Week van de Veiligheid zijn diverse activiteiten georganiseerd waaronder een training winkeldiefstalpreventie en voorlichting over brandveiligheid;
  • Er is in samenwerking met het SPD een veiligheidsapp voor ondernemers geïntroduceerd waarmee “onderlinge alarmering” mogelijk is;
  • We hebben de verkiezing Schoonste Winkelgebied van Groningen in de wijkwinkelcentra en binnenstad in het kader van Schoon, heel, veilig georganiseerd;
  • Het onderwerp veiligheid is punt van aandacht geweest in de structurele overleggen met ondernemers en in nieuwsbrieven.

Conclusie

Veilig ondernemen is voor bedrijven een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren. In 2017 en met name in de week van de veiligheid zijn verschillende activiteiten georganiseerd gericht op veilig ondernemen in brede zin. Hierbij wordt goed samengewerkt door de gemeente, ondernemers, politie en brandweer.