Jaarverslag 2017

10.2.1 Alcohol en drugsgebruik

Het effect van drugs en alcoholgebruik onder jongeren manifesteert zich in schoolverzuim en -uitval, vandalisme, geweld, gezondheidsschade en instroom in de zorg. In de WIJ-teams werken onze leerplichtambtenaren, het schoolmaatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg en het jongerenwerk nauw samen aan preventie en hulpverlening aan scholieren.

 

We willen:

  • Dat jongeren goed geïnformeerd zijn over de risico’s van alcohol- en druggebruik;
  • Dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met drinken omhoog gaat;  
  • Dat het overmatig gebruik van alcohol daalt;
  • Dat jongeren onder de 18 jaar geen toegang hebben tot drugs.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal geconstateerde overtredingen alcoholverkoop aan jongeren (<18 jaar)

--

75

37

Aantal geconstateerde overtredingen verkoop en aanwezigheid jongeren in coffeeshops

--

5

0

 

 

Wat willen we bereiken in 2017?

  • We wilden een verbetering van het naleefgedrag ten aanzien van het verbod op de verkoop van alcohol aan minderjarigen en meer toezicht op verkoop van softdrugs aan minderjarigen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben als gemeente samen met de politie twee integrale controles bij alle coffeeshops uitgevoerd; hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd;
  • We hebben controles uitgevoerd op verkoop van alcohol aan 18-minners, met name in supermarkten en sportkantines;
  • We hebben preventie-activiteiten uitgevoerd uit 'Samen gezond in de stad'.

Conclusie

Gezien het feit dat er geen cijfers over de jaren 2016 en eerder zijn, is het nog te vroeg om iets te concluderen over het aantal overtredingen van het alcoholverkoopverbod aan 18-minners.