Jaarverslag 2017

Deelprogramma 10.4: Fysieke veiligheid

Inleiding

Fysieke veiligheid omvat het voorkomen en beperken van risico’s van ongevallen, branden en rampen, incidenten waarbij mensen gewond kunnen raken of kunnen overlijden of waarbij (grote) schade ontstaat. We zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving, voor Groningers en bezoekers van de stad. Dit betekent in de eerste plaats dat we waar mogelijk risico’s wegnemen of beperken, door onveilige situaties te voorkomen. Daarnaast moeten de hulpdiensten klaar staan, goed voorbereid zijn en voorzien zijn van de juiste middelen.

 

Beleidsvelden

  • Veiligheidsregio Groningen
  • Externe veiligheid
  • Aardbevingen