Jaarverslag 2017

10.3.4 Hennepteelt en drugshandel

Onze nota integraal drugsbeleid beslaat uit twee belangrijke onderdelen: beleid over coffeeshops en het damoclesbeleid (sluiten van panden na aantreffen handelshoeveelheid drugs of kwekerijen).   

 

We willen hennepteelt en handel in drugs ontmoedigen. Voor elk thema waar het drugsbeleid betrekking op heeft geldt dat de samenwerking in de keten een doorslaggevende factor is voor een succesvolle aanpak. Zo stellen we voor coffeeshops voorwaarden waaronder een coffeeshop kan worden gedoogd. Daarbij geldt een maximumstelsel en is de afstand van de coffeeshop tot scholen van belang.

 

De burgemeester is bevoegd om panden, waarbij drugs worden verhandeld en panden waarin hennepkwekerijen worden ontdekt, te sluiten. We werken hierin samen met onze partners zoals woningbouwcorporaties en energiemaatschappijen. Aanvullend op strafrechtelijke trajecten zetten we bestuursrechtelijke maatregelen in om het pand gedurende een bepaalde periode te sluiten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal gesloten drugspanden

17

20

30

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden de samenwerking met al onze partners in de keten versterken zodat we beter hennepteelt en drugshandel konden ontmoedigen en waar mogelijk aanpakken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • We hebben werkafspraken met de ketenpartners verbeterd;
  • In 2017 hebben we 46 bestuurlijke rapportages ontvangen van de politie. Op basis hiervan hebben we 30 panden gesloten, in 8 gevallen afgezien van sluiting en hebben we in 8 gevallen een waarschuwing gegeven.

Conclusie

Er zijn korte lijntjes met de politie, woningcorporaties en andere ketenpartners. We kunnen concluderen dat de samenwerking met ketenpartners is verbeterd in 2017.