Jaarverslag 2017

Deelprogramma 10.2: Jeugd en veiligheid

Inleiding

We willen dat jongeren opgroeien in een veilige omgeving, thuis en daarbuiten. We willen dat jongeren de kennis en de vaardigheden hebben om goede keuzes te make. Jongeren die overlast veroorzaken of strafbare feiten plegen, volgen we nauwlettend en geven we waar mogelijk nieuw perspectief. Dit is ook verweven met het beleid in programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg.

Beleidsvelden

  • Alcohol en drugsproblematiek
  • Problematische jeugdgroepen

 

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal hinderlijke jeugdgroepen

1

0

-

Aantal overlast gevende jeugdgroepen

1

0

-

Aantal criminele jeugdgroepen

0

0

-

Aantal problematische jeugdgroepen *)

--

5

5**

*) met ingang van 2017 is (landelijk) afgestapt van de onderverdeling van problematische jeugdgroepen

**) we konden in 2017 groepen in de aanpak samenvoegen, aan het einde van het jaar waren er nog 3 groepen over, begin 2018 is hiervan 1 groepsaanpak beëindigd.

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

2014

2015

2016

2017

Verwijzingen HALT 12 t/m 17 jaar (aantal per 10.000 jongeren)

169,4

235,3

197

-

Harde kern jongeren 12 t/m 24 jaar (aantal per 10.000 inwoners)

0,6

0,6

0,6

-