Jaarverslag 2017

Verkeer

Bijdrage(n) verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Er zijn geen specifieke risico’s.

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang van het OV-bureau is het vormgeven van het openbaar vervoer en het aansturen van de vervoerders in het openbaar vervoer. Wij nemen samen met de provincies Groningen en Drenthe deel aan de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen-Drenthe.