Jaarverslag 2017

7.4.1 Parkeervoorzieningen

Ons doel is: Parkeren doet geen afbreuk aan de leefomgeving. In de stad bieden we verschillende vormen van parkeren aan. Parkeren op straat en in garages dicht bij het centrum voor kortparkeerders. Hierbij willen we zo veel en zo goed mogelijk gebruik maken van onze parkeergarages. Andere parkeervormen zijn buurtstallingen voor inwoners van onze schilwijken en het parkeren op Park+Ride (P+R) terreinen aan de randen van de stad voor langparkeerders. De P+R- terreinen moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor bezoekers van de stad.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Aantal parkeerplaatsen op P+R-terreinen

3190

3.800

4200

Aantal wijken waarmee een parkeerplan is opgesteld

3

1

3

Aantal laadpunten voor elektrische voertuigen

-

45

69

Aantal laadpunten in gemeentelijke parkeergarages

-

24

20

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden het P+R-systeem rond de stad completeren, door de capaciteit uit te breiden met nieuwe locaties Reitdiep en Meerstad en door de kwaliteit van bestaande locaties te verbeteren - om daarmee voorbereid te zijn op de aanpak Ring Zuid en duurzaam te werken aan mobiliteitsmanagement. Verder wilden we in overleg met de betreffende bewonersorganisaties en bewoners de parkeersituatie in enkele overbelaste wijken aanpakken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Aanleg P+R Meerstad is in 2017 gestart en najaar 2017 deels in gebruik genomen. Inmiddels is het bijna klaar: de laatste werkzaamheden worden tweede kwartaal 2018 afgerond. P+R Reitdiep is in 2017 gereedgekomen en in gebruik genomen. De kwaliteitsverbetering van de P+R’s is in 2017 voorbereid en wordt in 2018 uitgevoerd. In 2017 hebben we in de Bloemenbuurt-Zuid, de Slachthuisstraat en omgeving (beide Oosterparkwijk) en de Selwerderwijk-Zuid (deel van De Hoogte) betaald parkeren ingevoerd. Collegebesluiten Professorenbuurt-Oost, Tuinwijk, Helpman-Oost zijn ook in 2017 genomen, maar invoering volgt dit jaar. Hoe overbelast sommige wijken ook zijn, de zoektocht naar draagvlak bleek in de praktijk vaak weerbarstig. We plaatsten minder laadpunten in gemeentelijke garages dan we wilden, onder andere door kosten en beschikbaarheid van technische infrastructuur. We hielden echter gelijke pas met de vraag.

Conclusie

2017 was een positief jaar, zowel in bedrijfseconomische als inhoudelijke zin. Het parkeerbedrijf liet een positief resultaat zien, en ook de vooruitzichten voor komende jaren zijn positief. Inhoudelijk hebben we 2017 gebruikt om de nieuwe parkeervisie te schrijven, die uitgaat van de gedachte dat parkeerbeleid een positieve bijdrage kan leveren aan de leefomgeving.