Jaarverslag 2017

7.1.4 Fietsparkeren op maat

Ons doel is: Met goede stallingen worden de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van voorzieningen verbeterd. Bij het fietsparkeren in de binnenstad maken we duidelijke keuzes die aansluiten bij de stallingsbehoefte van bezoekers en werknemers. Voor kort stallen bieden we flexibele oplossingen en voor middellang stallen vaste voorzieningen in de openbare ruimte. Voor fietsers die hun fiets langer willen stallen, bieden we inpandige of ondergrondse fietsenstallingen aan. Ook bij openbaar vervoer (OV) knooppunten (stations en P+R-terreinen) bieden we voldoende en kwalitatief hoogwaardige stallingsmogelijkheden aan. Ook kunnen reizigers op alle OV-knooppunten OV-fietsen huren.

 

Om het fietsparkeren in de oude stadswijken rond de binnenstad te verbeteren, maken we afspraken met ontwikkelaars. We willen het fietsparkeren hier zoveel mogelijk inpandig of op eigen terrein oplossen. En alleen als dit niet mogelijk blijkt, zoeken we wijkgerichte maatwerkoplossingen in de openbare ruimte.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd 2017

Behaald

 2017

Stallingscapaciteit fietsenstallingen

Binnenstad

1.230

1.230

 

1.230

Stallingscapaciteit fietsenstallingen Hoofdstation

9.900

9.900

9.900

Stallingscapaciteit fietsenstallingen Groningen Europapark

700

700

700

Stallingscapaciteit fietsenstallingen Groningen Noord

272

456

272

Tevredenheidscijfer fietsenstallingen

6,8

7,0

7,1

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

In 2017 wilden we het aantal stallingen bij openbaar vervoerknooppunten en in de binnenstad verder uitbreiden: bij station Groningen Noord, op een aantal bestaande P+R-terreinen en op de nieuwe P+R- terreinen Reitdiep en Meerstad.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Uitbreiden en verbeteren van de stallingsvoorzieningen op P+R-terreinen;
  • Instellen van het flitsteam fietsparkeren binnenstad met veel aandacht voor informatie, communicatie en gedragsbeïnvloeding;
  • Uitbreiden van het aantal stallingsplaatsen in de binnenstad met spitsrekken in de Guldenstraat, een zaterdagstalling op het A-Kerkhof en tijdens uitgaansavonden fietsvakken op de Grote Markt.

Conclusie

We hebben het aantal fietsenstallingen op de P+R-terreinen fors uitgebreid in aanloop naar de werkzaamheden in het kader van de Aanpak Ring Zuid. Het gaat daarbij om extra overdekte stallingen, individuele fietskluizen en bedrijfsfietskluizen. Ook de nieuwe P+R-terreinen Reitdiep en Meerstad zij hierin meegenomen.

 

De uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen op station Groningen Noord liep vertraging op vanwege het feit dat de uitwerking veel lastiger bleek dan aanvankelijk werd gedacht. Besluitvorming over de plannen heeft echter rond de zomer plaatsgevonden. In het najaar is ProRail gestart met het maken van het bestek voor de aanbesteding.

 

In de binnenstad zijn we voortvarend te werk gegaan. Rond de zomer is het flitsteam fietsparkeren in het leven geroepen dat zich zowel op gedragsbeïnvloeding van fietsers als op het zoeken naar extra capaciteit richt. In dit kader lopen er inmiddels fietsstewards rond in de binnenstad en hebben we op een aantal plaatsen extra stallingscapaciteit toegevoegd, onder meer op de Grote Markt tijdens uitgaansavonden en op zaterdag op het A-Kerkhof.