Jaarverslag 2017

7.2.1 Bereikbaarheid dynamo's HOV

Ons doel is: De dynamo's van Groningen zijn (inter-)nationaal en regionaal bereikbaar met kwalitatief hoogwaardig OV. Voor het functioneren van de stedelijke dynamo's is een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer cruciaal. Dit wordt bereikt door het verbeteren van het aanbod, de betrouwbaarheid en dienstverlening van het openbaar vervoer. Ook wordt met het verbeteren van de aansluitingen binnen het openbaar vervoer en tussen openbaar vervoer en andere modaliteiten gewerkt aan een ander cruciaal element voor de bereikbaarheid van dynamo's. Hoogwaardige openbaar vervoerknooppunten zijn daarbij een belangrijk onderdeel van het netwerk en zijn belangrijk voor de koppeling met het Publieke Vervoer. Het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar vervoer is daarnaast cruciaal om de groeiende vervoersbehoefte te faciliteren en het openbaar vervoer betaalbaar te houden.

 

Voor de middellange termijn willen we:

 • Verbeteren toegankelijkheid Hoofdstation;
 • Verbeteren ketenvoorzieningen;
 • Verkennen mogelijkheden faciliteren stijgende vervoersvraag;
 • Opwaarderen bushaltes;
 • Afronding ambitieniveau bus 1 en 2 uit de HOV-visie;
 • Verder verduurzamen van het openbaar vervoer.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal DRIS-panelen (overzichtspanelen) binnen de gemeente Groningen

216

226

222

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

In 2017 wilden wij dat onze stedelijke dynamo's uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Dit wilden we bereiken door het verbeteren van het aanbod, de betrouwbaarheid en dienstverlening van en de aansluitingen binnen het openbaar vervoer en tussen openbaar vervoer en andere modaliteiten. Met het introduceren van twee nieuwe Q-linkverbindingen per medio zomer 2017 wilden wij deels invulling geven aan deze ambitie. Ook wilden wij dat met de verlenging van de HOV-busconcessie met Arriva deze bussen van Wi-Fi zijn voorzien, nieuwe schermen met reisinformatie werden ingebouwd en er een proef met koffieautomaten in deze bussen plaats vond.

 

Hoogwaardige openbaar vervoerknooppunten zijn daarbij een belangrijk onderdeel van het netwerk en zijn belangrijk voor de koppeling met Publiek Vervoer. Wij wilden in 2017 met P+R Meerstad en het Universitair Medisch Centrum Groningen Noord twee (keten-) knooppunten openen. Het verbeteren van de efficiëntie van het openbaar vervoer was daarnaast cruciaal om de groeiende vervoersbehoefte te faciliteren en het openbaar vervoer betaalbaar te houden. Met name de groei op de HOV-lijnen was groot. Deze toegenomen reizigersstroom wilden wij faciliteren door bijvoorbeeld in te zetten op tangentverbindingen en langere en meer bussen. Dit kon alleen als rekening met de omgeving wordt gehouden en dit fysiek mogelijk is.

 

Daarnaast wilden wij het openbaar vervoer de komende jaren verder verduurzamen. In 2017 wilden we twee elektrische bussen in Groningen en naar Groningen Airport Eelde laten rijden en twee waterstofbussen inzetten in de dienstregeling. Daarnaast wilden we (gedeeltelijke) elektrificatie van de Q-link blauw Roden – Beijum en Q-link Groen (Zuidhorn – HS/Europapark onderzoeken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

 • Introductie Q-link 2 (Groen, P+R Reitdiep - Europapark) in combinatie met deels nieuwe route Q-link 5 (Paars, Annen - P+R Meerstad) per 3 september 2017;
 • Inzet 4 langere Q-linkbussen op met name Q-link 3 per 10 april 2017, inzet twee elektrische bussen op met name de shuttlebus van/naar Airport Eelde, inzet twee waterstofbussen in de dienstregeling per december 2017, elektrificatie Q-link Groen door inzet 10 elektrische bussen en inzet vijf euro-6 dubbeldekkers;
 • De Arriva-bussen die rijden binnen de HOV-concessie zijn in 2017 voorzien van Wi-Fi, er zijn nieuwe schermen met reisinformatie ingebouwd, een proef met koffieautomaten is gestart en in november 2017 is gestart met een proef waarbij 4 Arriva Qliners gedurende een jaar rijden op HVO. HVO is een synthetische biodiesel op basis van onder andere frituurvet;
 • Spoorzone Groningen: met de uitvoering van het grondwerk-contract bij het nieuwe opstelterrein De Vork is gestart, de in aanbesteding spoorcontract is gestart en de aanbesteding van het stationscontract is voorbereid;
 • Tracébesluit Extra Spoorlijn Groningen Leeuwarden is genomen;
 • HOV-maatregelenpakket: bus toe- en afrit Hoogkerk opgeleverd, op- en afritten Westelijke Ringweg voor bus geschikt gemaakt, kruispunt Europaweg-Petrus Campersingel aangepast en doorstroming Eeldersingel/Stationsweg aangepast;
 • Opening P+R Meerstad.

Conclusie

Het HOV-netwerk is in 2017 verder verbeterd. Daar waar oorspronkelijk Q-link Groen enkel richting het Europapark zou gaan, rijdt deze ook nog twee keer per uur richting binnenstad en Hoofdstation. Start van de werkzaamheden voor het project UMCG Noord is uitgesteld naar 2018, omdat deze werkzaamheden niet in combinatie met andere werkzaamheden konden plaatsvinden. Ook zijn verschillende infrastructurele verbeteringen t.b.v. het (hoogwaardig) openbaar vervoer doorgevoerd, zijn de bussen verder verduurzaamd en is eind 2017 het bestek voor de inschrijving voor de bus-concessie 2019-2019 gepubliceerd. Daar waar het openbaar vervoer van dezelfde infrastructuur als andere wegbeheerders gebruik maakt, is op drukke momenten in toenemende mate sprake van een verminderde doorstroming. Het aantal reizigers is net als in de jaren daarvoor weer fors gestegen. De stijging in heel Groningen en Drenthe was net als binnen de stad circa 10%. De gemiddelde stijging op de HOV-lijnen was nog hoger.