Jaarverslag 2017

7.1.5 Het verhaal Groningen Fietsstad

Ons doel is: onze inwoners zijn zich bewust van Groningen Fietsstad. In Groningen fietsen we veel, heel veel. We willen dat alle Stadjers zich bewuster worden van dit hoge aandeel fietsgebruik. Door Groningen Fietsstad duidelijk en permanent te promoten willen we bereiken dat de fiets nog meer gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer. Maar ook dat fietsers zich actiever en bewuster gaan gedragen, zodat zelflerend gedrag vanzelfsprekend wordt.

 

Daarnaast willen we ook een inspirerend voorbeeld zijn voor andere steden. Zodat zij van ons leren en om Groningen te promoten. Een leefbare stad met goede fietsvoorzieningen trekt namelijk innovatieve kennisbedrijven. Daarmee is fietsen dus ook economie.  

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal campagnes fietsgedrag

4

6

6

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We bouwden verder aan het 'merk' Groningen Fietsstad. Daarnaast wilden we ook de herkenbaarheid van ons hoofdfietsnetwerk verbeteren. Nationaal en internationaal hebben we de naam van Groningen als Fietsstad verder uitgebouwd door actief deel te nemen aan fietscongressen, waar we ons verhaal aan veel professionals kunnen uitdragen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Deelname aan (inter-)nationale fietscongressen;
  • Deelname met Fietsstad Groningen aan sociale media;
  • Campagnes fietsgedrag (Slimme Routes, fietsverlichting, alle richtingen tegelijk groen, en meer);
  • Deelname aan de pilot deelfietssysteem 'BikeShare 050'.

Conclusie

In het afgelopen jaar hebben we diverse (gedrag)campagnes gehouden zoals het stimuleren van de Slimme Routes, het gebruik van fietsverlichting en het ontbreken van voorrangsregels bij 'alle richtingen tegelijk groen'. Verder zijn we gestart met het voorzien van alle fietsverkeerslichten van ons 050 Fietsstad-logo.

 

Ook (inter)nationaal is er flink aan de weg getimmerd, zo is Groningen onder meer lid geworden van de F10: Een samenwerkingsverband van de meest toonaangevende fietssteden van ons land. En we hebben ons gepresenteerd op het Nationaal Fietscongres in Tilburg en het Wereldfietscongres Velocity in Arnhem en Nijmegen.

 

Ten slotte zijn we op 1 maart 2017, gezamenlijk met Hanzehogeschool, Alfa-college, Noorderpoort, Provincie Groningen en Groningen Bereikbaar, een halfjaar durende pilot gestart met een eigen deelfietssysteem genaamd BikeShare 050.