Jaarverslag 2017

Deelprogramma 7.5: Verkeersveiligheid

Inleiding

In onze stad moeten inwoners zich, ook in het verkeer, veilig voelen. Verkeersveiligheid speelt dan ook een belangrijke rol in de bestaande wijken en bij onze verkeersprojecten. De veiligheid van de kwetsbaren in het verkeer is een belangrijk aspect bij dit onderdeel. Kinderen, ouderen en mensen met een beperking hebben soms moeite met het steeds drukker wordende verkeer. Om verkeersveiligheid succesvol te kunnen bevorderen, is afstemming van maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie en handhaving noodzakelijk. Verkeerseducatie is een belangrijke pijler voor de verkeersveiligheid.

 

Wij willen dat:

  • De verkeersveiligheid in Groningen toeneemt.

Beleidsvelden

  • Verkeersveiligheid

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald 2016

Beoogd 2017

Behaald 2017

% bewoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de verkeersveiligheid in de eigen omgeving

56

65

-

Aantal letselschadegevallen per jaar

396

380

345

 

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2014

2015

2016

2017

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

7

7

-

-

% overige verkeersongevallen met een gewonde fietser

11

12

-

-