Jaarverslag 2017

7.2.2 Stedelijke bereikbaarheid openbaar vervoer

Ons doel is: Alle wijken en belangrijke stedelijke functies zijn bereikbaar met OV. Bij stedelijke bereikbaarheid openbaar vervoer gaat het over reizen die (deels of volledig) met het openbaar vervoer worden gedaan met herkomst en/of bestemming buiten de zes dynamo's in de gemeente Groningen. Bestemmingen zijn bijvoorbeeld scholen en winkelcentra. Bij een deel van deze reizen is de eigen woning de herkomst of bestemming.
Een deel van deze reizen wordt soms deels en soms volledig met het hoogwaardige openbaar vervoer gemaakt. Voor- of natransport is vaak lopen, fietsen, met de auto of ander openbaar vervoer.

 

Het OV-bureau Groningen-Drenthe stelt elk jaar minimaal de dienstregeling voor het volgende jaar vast. De gekozen dienstregeling en (de kwaliteit van) de infrastructuur bepalen voor een belangrijk deel de waardering voor de stedelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd 2017

Behaald

2017

Aantal toegankelijke bushaltes binnen de gemeente Groningen

414

420

428

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden dat niet alleen de dynamo's uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar zijn, maar ook dat andere gebieden uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Een belangrijke graadmeter die aangeeft hoe we er voor staan, is de jaarlijks te houden enquête op wijk- en buurtniveau die de waardering van het openbaar vervoer per wijk en buurt aangeeft. Uit eerdere enquêtes was bekend dat Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg, Nieuw Oost en Dorpen Oost het minst tevreden over het aanbod van het openbaar vervoer zijn. In 2017 wilden we ook meer duidelijkheid over de aanleg van station Hoogkerk en wilden we werken aan een visie op Stedelijk Openbaar Vervoer.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Doortrekken Q-link 5 per 3 september 2017 vanaf P+R Meerstad naar Ter Sluis;
  • Verbetering bediening Engelbert en Middelbert door vervangen lijn 78 in combinatie met doortrek Q-link 5 vanaf P+R Meerstad naar Ter Sluis;
  • Uitvoeren voorbereidende onderzoeken voor station Hoogkerk;
  • Toegankelijk maken van bushaltes;
  • Voorbereidende werkzaamheden voor een op te stellen visie op het Stedelijk Openbaar vervoer in combinatie met een evaluatie van het HOV-maatregelenpakket.

Conclusie

In 2017 is zowel per 3 september als per 10 december een nieuwe dienstregeling voor de bus ingegaan. Per 3 september 2017 zijn onder andere de bussen aan de westkant van de binnenstad een andere route gaan rijden. Per 10 december 2017 betekende het doortrekken van Q-link 5 vanaf P+R Meerstad naar Ter Sluis en Harkstede een verbetering van de stedelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer in Dorpen Oost (Engelbert en Middelbert) en Meerstad.  Ook is per 10 december 2017 de bereikbaarheid van Nieuw Oost (De Hunze) door frequentieverhoging verbeterd.

 

In 2017 hebben we voorbereidende onderzoeken voor station Hoogkerk uitgevoerd. Ook hebben we voorbereidende werkzaamheden voor de op te stellen visie op het Stedelijke Openbaar vervoer gedaan. De conclusies van de door u verzochte evaluatie van het HOV-maatregelenpakket zijn een belangrijke input voor de op te stellen visie op het Stedelijke Openbaar vervoer. Deze is deels eind 2017 uitgevoerd.