Jaarverslag 2017

Verkeer

2017 is het jaar waarin veel meer aandacht is ontstaan voor het onderwerp verkeersveiligheid dan we vooraf hadden voorzien, onder andere door een expertmeeting en een hoorzitting georganiseerd door de gemeenteraad medio 2017. Als vervolg daarop is een programma voor verkeersveiligheid in de maak en in de begroting 2018 is meer geld uitgetrokken voor dit onderwerp om vanaf 2018 te kunnen starten met de uitvoering.

 

Na afronding van de oostelijke en noordelijke ringweg is de aannemerscombinatie in 2017 verder gegaan met de uitwerking van de plannen voor de zuidelijke ringweg en zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Groningen bereikbaar heeft voorbereidingen getroffen voor de hinder die gaat ontstaan als we echt groots aan de slag gaan de komende jaren. Dat is naast de aanpak van de ringweg ook een start met de uitvoering van het project spoorknoop hoofdstation. In 2017 zijn we daarnaast begonnen met de voorverkenning voor het noordelijk deel van de westelijke ringweg.

 

Ook zijn in 2017 veel projecten voor de fiets uitgevoerd (Uitvoeringsprogramma Fietsstrategie), zoals het verbeteren/ verlengen van de slimme routes naar Zernike en de fietsrotonde kruispunt Wilhelminakade-Princesseweg. Fietsers hebben daarnaast meer fysieke ruimte gekregen op bijvoorbeeld de Diepenring waar aparte brede fietsstroken zijn aangelegd. Het flitsteam fietsparkeren heeft in de binnenstad gezorgd voor meer fietsparkeerplaatsen (zoals nachtstalling Grote Markt en zaterdagstalling A-kerk) en voor iets meer orde op straat door het inzetten van fietsstewards. Met gedragscampagnes proberen we het gedrag van de fietser te beïnvloeden, zoals de campagne 'alle richtingen tegelijk groen'.

 

Daarnaast zijn er verbeteringen geweest in het Openbaar Vervoer (OV) met de verdere verbeteringen van het Hoogwaardig OV-netwerk en verdere verduurzaming van de bussen. Gevolg was weer een forse stijging van het aantal reizigers met meer dan 10%.

 

Tot slot hadden we in 2017 een positief resultaat met het Parkeerbedrijf en hebben gewerkt aan onze nieuwe parkeervisie die in 2018 aan de raad wordt aangeboden.