Jaarverslag 2017

Onderhoud & beheer openbare ruimte

Bijdrage(n) verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)

Beleidsrisico’s in

 relatie tot de

 verbonden partij

Attero heeft gemeld dat de verwerkingsfabriek in Groningen in ieder geval tot het jaar 2022 openblijft. Vanaf 2022 zal de ARCG werken met een nieuwe overeenkomst voor het verwerken van het restafval. Dat zal bepalend zijn voor de locatie waarop het afval verwerkt wordt en zal dus ook bepalend zijn voor het besluit over de toekomst van de verwerkingsfabriek van Attero.

Relevante beleidsinformatie

 

Door participatie in de gemeenschappelijke regeling ARCG willen we regie hebben op het op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze verwerken van (afval)stoffen afkomstig uit de gemeenten in de regio.

 

Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde

Beleidsrisico’s in

 relatie tot de

 verbonden partij

Geen.

Relevante beleidsinformatie

 

Met de Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde behartigen we de belangen van recreatie, landschapsverzorging en natuurbescherming in het gebied. Dit doen we samen met de gemeenten Haren en Tynaarlo