Jaarverslag 2017

Onderhoud & beheer openbare ruimte

Ook in 2017 hebben we onze doelstellingen voor de kwaliteit van de leefomgeving weten te realiseren. Met de uitvoering van het reguliere onderhoud en diverse projecten op het gebied van groot onderhoud en vervanging hebben we de beoogde BORG score opnieuw gehaald. We kunnen bovendien constateren dat het aantal bewoners dat actief betrokken is bij het onderhoud in 2017 weer is toegenomen. Participatie door schooljeugd speelde daarin een belangrijke rol. Onze inzet in duurzaam afvalbeleid heeft in 2017 geleid tot 58 % hergebruik van het huishoudelijk afval.