Jaarverslag 2017

9.1.6 Begraven

We willen kwalitatief goede en betaalbare begraafplaatsen met voldoende capaciteit en keuzevrijheid. We hebben een wettelijke taak in het verwerken van aangiftes van overlijdens en in het faciliteren van begrafenissen. Daarnaast verzorgen we uitvaarten van overledenen wanneer niemand anders daarin kan voorzien. We koesteren onze begraafplaatsen die door hun parkachtige inrichting vaak ook cultuurhistorische rustpunten zijn in de drukte van het stedelijk leven.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

% van de begraafplaatsen dat voldoet aan de beoogde beeldkwaliteit

90 %

90 %

90 %

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden in 2017 de onderhoudskwaliteit van de begraafplaatsen op peil houden en alle overlijdensaangiftes zo efficiënt mogelijk verwerken. We realiseren voldoende begraafcapaciteit voor de toekomst door het ruimen van graven.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Het onderhoud van de begraafplaatsen volgens de BORG-doelstellingen uitgevoerd;
  • 2.255 overlijdensaangiftes verwerkt en 344 begrafenissen gefaciliteerd;
  • Een zorgvuldige werkwijze en financiële dekking uitgewerkt en vastgesteld ter voorbereiding op het daadwerkelijke ruimen van graven;
  • De beheers- en tarievenverordening voor begraafplaatsen geactualiseerd.

Conclusie

Met de activiteiten die we in 2017 hebben uitgevoerd, hebben we onze doelstellingen voor dit beleidsveld gerealiseerd.