Jaarverslag 2017

Deelprogramma 9.1: Kwaliteit van de leefomgeving

Inleiding

Dit deelprogramma bundelt alle activiteiten waarmee we zorgen voor het onderhoud van de openbare ruimte en de infrastructuur. We werken aan een schone, hele en groene en daardoor aantrekkelijke stad. We willen dat de Stadjers tevreden zijn over hun leefomgeving en een stadsnatuur van hoge kwaliteit. Zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving zien we als een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en gemeente. Die gedeelde verantwoordelijkheid vullen we praktisch in.

 

Beleidsvelden

  • Kwaliteit van de leefomgeving
  • Riolering en water
  • Ecologie
  • Dierenwelzijn
  • Bodem
  • Begraven
  • Bewonersparticipatie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Tevredenheid van bewoners over het onderhoud

6,7

>6,5

-

Aantal storingen bij bruggen die langer dan 1 dag duren

0

0

0

% verhardingen met kwaliteit voldoende

93 %

93 %

93 %

Aantal bewoners actief in onderhoud

14.545

14.355

16.300