Jaarverslag 2017

Deelprogramma 9.2: Afvalinzameling en -verwerking

Inleiding

In dit deelprogramma gaat het over alle activiteiten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval. We streven hierbij naar vermindering van de hoeveelheid afval per inwoner en zoveel mogelijk hergebruik.

 

Beleidsvelden

  • Afval inzamelen en verwerken

 

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald

2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

% afval dat wordt hergebruikt

58%

60%

58%

 

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 

 2014

 2015

 2016

2017

Omvang fijn huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

209

209

216

-