Jaarverslag 2017

9.1.4 Dierenwelzijn

Dierenwelzijn raakt zowel dieren als mensen in onze stad. Wij zetten ons in om dierenleed, dieronvriendelijk beleid en dieronvriendelijke activiteiten in Groningen te voorkomen. We stimuleren diervriendelijk handelen. Gemeenten hebben wettelijke taken voor het verzorgen en opvangen van gevonden dieren en dieren in nood. We hechten er waarde aan dat deze dieren goed opgevangen en verzorgd worden.

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden in 2017 blijven voldoen aan onze wettelijke taken voor het opvangen en verzorgen van gevonden dieren en dieren in nood.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2017 hebben we:

  • Regie gevoerd op onze overeenkomst met de Dierenbescherming. In deze overeenkomst hebben we al onze wettelijke taken opgenomen;
  • De kattenactie voortgezet. Deze actie voeren we samen uit, met bijna alle dierenartspraktijken in onze gemeente. Abonnees van de Stadjerspas krijgen hierbij korting op het steriliseren, castreren en/of chippen van hun kat;
  • De Dierenbescherming voorlichting laten geven aan WIJ Groningen over het voorkomen van dierenleed en dieronvriendelijk handelen.

Conclusie

Met de uitvoering van deze activiteiten hebben we de doelstelling voor dit beleidsveld gerealiseerd.