Jaarverslag 2017

Cultuur

We zijn gestart met de uitvoering van de cultuurnota 'Cultuurstad Groningen, city of talent'. De resultaten van het eerste jaar zijn positief. We merken dat instellingen steeds meer hun maatschappelijke waarde zien in de Groningse samenleving. Naast hun reguliere activiteiten worden meer projecten georganiseerd die bijdragen aan de sociale cohesie. We zijn actief geweest met educatie en talentontwikkeling. Bij het Altonale festival in Hamburg hebben een aantal van onze Groningse talenten hun kwaliteiten kunnen tonen. Ook zijn er twee collectieven van jonge makers van start gegaan, zij gaan het komende jaar hun broedplaatsen verder vorm gaan geven. Station Noord, programma van We the North, begint zijn vruchten af te werpen. Het programma sluit goed aan bij de talentontwikkeling in de stad. Er nemen zes noordelijke makers deel aan Station Noord.

 

Wij subsidieerden de pilot Waste NO Waste van kunstenares Claudy Jongstra tijdens Let's Gro op het Waagplein. De pilot genereerde betrokkenheid en enthousiasme voor het Waste NO Waste project dat zij in het kader van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 op het Suikerunieterrein realiseert. Claudy Jongstra heeft verschillende partijen aan zich weten te binden, zowel scholen in het kader van cultuuronderwijs als ondernemers die zoeken naar mogelijkheden om hun productieketen te verduurzamen.

 

In samenwerking met schoolbesturen, het Prins Claus Conservatorium en verschillende andere culturele partners hebben wij een start gemaakt met 'Meer muziek in de klas'. Ons doel is dat alle kinderen in 2020 muziekles krijgen op school, hier gaan we ons de komende jaren hard voor maken.

 

De cultuurpijlers werken actief samen om de culturele infrastructuur van de stad te versterken, daarnaast zijn ze bezig met de uitvoering van hun eigen plannen. Er is een start gemaakt met cultuurmarketing door in samenwerking met economische zaken en Marketing Groningen de mogelijkheden van een cultuurpas te onderzoeken.

 

Het CBK is bezig geweest met de voorbereiding van de interne verzelfstandiging. Dit geldt ook voor de Oosterpoort Stadsschouwburg. Daarnaast is besloten te starten met een onderzoek naar een nieuwe locatie voor de Oosterpoort.