Jaarverslag 2017

6.1.3 Nieuwe verbindingen leggen

We vinden dat het aangaan van verbindingen de kracht van cultuurstad Groningen is. De Kunstraad constateert dat hierin stappen worden gezet. Instellingen gaan samenwerkingen aan met andere (maatschappelijke) partners om een interessanter aanbod te bieden. We willen kunst en cultuur meer verbinden met de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen in onze stad. Voor deze verbindingen zoeken we de samenwerking op, in stedelijk, regionaal én noordelijk verband en met het bedrijfsleven. We promoten cultuur als onderdeel van een goed vestigingsklimaat en ‘Citymarketing’.

Wat wilden we bereiken in 2017?

  • We wilden binnen de gemeente Groningen cultuur aan andere beleidsterreinen verbinden zoals stadsontwikkeling en het sociaal domein (zie 6.1.4 en 6.2.1);
  • We wilden intensiever samenwerken met het bedrijfsleven;
  • We wilden cultuur promoten als belangrijke bijdrage aan het creëren van een goed vestigingsklimaat en zien cultuur als basis-ingrediënt voor ‘city marketing’;
  • We intensiveerden de culturele samenwerking in Noord-Nederland via 'We the North';
  • We zijn ons bewust van de waarde van Leeuwarden-Fryslân 2018 voor het Noorden en zochten hier actief aansluiting bij.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We the North

We verstrekten subsidie aan het noordelijk talentontwikkelingsprogramma voor podiumkunsten Station Noord 2.0. Deze gezamenlijke noordelijke bijdrage werd gematcht door het landelijk Fonds Podiumkunsten. Daarnaast hebben we subsidie verstrekt voor coördinatie van het netwerk van de Noordenaars, een samenwerkingsinitiatief in de beeldende kunst in Noord-Nederland. Samen met het veld onderzochten we de mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls voor cultuuronderwijs op basisscholen in noordelijk verband. Dit wordt vanaf 2018 uitgevoerd.

We hebben twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd, een landelijk symposium Kwaliteit in Context over stedelijke regio's in Leeuwarden en een symposium Art 66 over kunst en healthy ageing in Emmen.

 

Leeuwarden 2018

Wij subsidieerden de pilot Waste NO Waste van kunstenares Claudy Jongstra tijdens Let's Gro op het Waagplein. De pilot genereerde betrokkenheid en enthousiasme voor het Waste NO Waste project dat zij in het kader van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 op het Suikerunieterrein realiseert. Stichting Leeuwarden 2018 heeft ons gevraagd een culturele ambassade in te richten in Leeuwarden. Het CBK heeft de opdracht om hier een kader voor te maken, uitgaand van het thema water en waterstof.

 

Marketing

In samenwerking met Marketing Groningen, economische zaken en het culturele veld hebben we onderzocht hoe we het imago van cultuur in de stad kunnen verbeteren en de bekendheid kunnen vergroten. De eerste twee concrete projecten hierin zijn het ontwikkelen van een cultuurpas en een onderzoek naar de stand van zaken van cultuurparticipatie in Groningen. De cultuurpas, op basis van blockchaintechnolgy, moet leiden tot een database voor onder andere culturele instellingen en Marketing Groningen. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen we bezoekers en inwoners beter door het aanbod gidsen. Instellingen kunnen a.d.h.v. de gegevens bewuste beleidskeuzes maken. Daarnaast is er een website over cultuur in Groningen voor internationale studenten gerealiseerd; www.here-and-now.nl.

 

Conclusie

Samen met de andere noordelijke overheden in We the North hebben we het Noorden als culturele regio landelijk op de kaart gezet, door gezamenlijke financiering van experimenten in de proeftuin. Dat leidde onder andere tot matching van Station Noord 2.0 door het landelijk Fonds Podiumkunsten. Zowel de provincie als stad zijn actief geweest met de voorbereidingen voor Leeuwarden 2018. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij in 2018 goed vertegenwoordigd zijn in dit project.

 

In onze relatie met Marketing Groningen, economische zaken en toerisme zijn de eerste contacten aangehaald met het bedrijfsleven. In de Retail-agenda van de ondernemers is cultuur een belangrijk item. Dit zijn aanknopingspunten die we in 2018 verder willen onderzoeken.