Jaarverslag 2017

Deelprogramma 6.1: Culturele infrastructuur

Inleiding

Met dit deelprogramma willen we optimale voorwaarden creëren voor cultuur. We werken samen met de culturele instellingen om samen de culturele diversiteit en kwaliteit in Groningen te versterken. De volgende vier strategieën dragen bij aan het versterken van onze culturele infrastructuur: ruim baan voor talent; een sterke basis en ruimte voor vernieuwing; nieuwe verbindingen leggen en Overal cultuur. Ook evenementen dragen bij aan onze culturele infrastructuur.

Beleidsvelden

  • Ruim baan voor talent
  • Een sterke basis en ruimte vernieuwing
  • Nieuwe verbindingen leggen
  • Overal cultuur
  • Evenementen

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald 2016

Beoogd 2017

Behaald 2017

Positie gemeente Groningen in Atlas voor Gemeenten*

-

-

-

Aantal instellingen dat onder verscherpt toezicht is gesteld

2

2

3

*Er wordt een andere indicator gezocht omdat dit niet meer op de oorspronkelijke manier wordt gemeten.

Vrijdag, Grand Futura en OOG staan onder verscherpt toezicht. Vrijdag vanwege de nog lopende terugkeergarantie tot 1-1-18 van personeel. Grand Futura vanwege het nog beperkte eigen vermogen en de het feit dat het nog een jonge organisatie is. OOG vanwege hun teruglopende financiële positie en de verhuizing naar de Campus Zernike.