Jaarverslag 2017

6.1.4 Overal cultuur

Groningen is een stad die bruist van cultuur. We willen een stad zijn waar inwoners en bezoekers overal cultuur kunnen ervaren. Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan die beleving, zowel met tijdelijke projecten als met permanente kunstwerken. Door cultuur toe te voegen aan projecten willen we gebieden een impuls geven of weer laten opbloeien, zoals het Suikerunieterrein en het Ebbingekwartier, Groninger Forum en Historisch kwartier.

 

Cultuur willen we inzetten als 'placemaking': door een evenement neer te zetten om een plek vindbaar te maken of als profilering van een gebied. Kunst kan fungeren als stadsmarkering door de publieke ruimte creatief in te richten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Aantal bezoekers OPSB

284.729

240.000-260.000

302.000

Aantal bezoekers Groninger Museum

290.000

185.000

213.200

Aantal projecten Kunst op Straat

6

5

4

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

  • We wilden inzetten op ‘de stad als podium’, bijvoorbeeld door openbare repetities of andersoortige activiteiten van;
  • We wilden de binnenstad inzetten als onze ‘huiskamer’ waar iedereen op een laagdrempelige wijze met cultuur in aanraking kan komen;
  • We wilden ruimte voor de productiefunctie talentontwikkeling in het Ebbingekwartier en met dit makers-cluster de stedelijke infrastructuur versterken en kansen voor samenwerking en synergie benutten;
  • We wilden cultuur integraal onderdeel maken van onze stadsontwikkeling, door deze vanaf het begin te betrekken bij grote stadsprojecten of in te zetten om gebieden te laten opleven;
  • We wilden citymarketing meer verbinden met cultuur en ons nog meer profileren met onze culturele kwaliteit, authenticiteit en sterke basis;
  • We wilden inzetten op het bereiken van meer en nieuw publiek voor kunst en cultuur, bijvoorbeeld door de inzet van social media en crowdfunding.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Kunst op straat

Het CBK en stadsontwikkeling werken al jaren samen, een recent voorbeeld is het kunstproject aan de Zuidelijke ringweg. Het CBK en de stadsbouwmeester zijn regelmatig in gesprek om tijdig stedelijke ontwikkelingen te signaleren. Er zijn in 2017 vier projecten gerealiseerd. Daarnaast is begonnen aan de kunstopdracht voor het Zuiderplantsoen, de starthandeling van Meerstadpark heeft plaatsgevonden en de kunstopdracht Eekhoornbrug is ontwikkeld tot een voorlopig ontwerp. De kunstmanifestatie Marker is vanwege fondsenaanvragen verschoven naar juni 2018.

 

Stad als podium

VRIJDAG heeft in samenwerking met de Groninger City Club gedurende de zomervakantie 'City Stage' georganiseerd. Amateurgezelschappen kregen de mogelijkheid zichzelf te presenteren op verschillende podia in de stad. De optredens zijn goed bezocht, en er is zeker bereidheid vanuit de gezelschappen om mee te werken aan een nieuwe editie. Wel moet er worden gekeken naar de randvoorwaarden. We gaan hierover in gesprek met VRIJDAG.

 

De Kunstwerf

Begin 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor planontwikkeling van het cultuurcluster met als werktitel “de Kunstwerf. Het structuurontwerp wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De start bouw wordt, onder voorbehoud van eventuele procedures, voorzien na de zomervakantie van 2018. Oplevering volgt naar verwachting ongeveer 1 jaar later, eind 2019.

Conclusie

Er zijn veel uitingen van kunst en cultuur in de openbare ruimte geweest. We gaan met VRIJDAG in gesprek over de continuering van City Stage. Daarnaast zien we de ontwikkeling dat gezelschappen openbare repetities en hiermee bijdragen aan 'overal cultuur'.