Jaarverslag 2017

Stadhuis en Stadjer

Dienstverlening en visieontwikkeling

In 2017 is verder gewerkt aan de professionalisering van de gemeentelijke dienstverlening. Door het zaakgericht werken heeft de organisatie meer grip op de gemeentelijke terugbel-afspraken gekregen. Onverminderd hoog is de inzet rondom onze onlinecommunicatie. We zien een verdubbeling van mensen die online met ons de interactie zoeken. Met name het WhatsApp kanaal en Facebook zijn populair om het contact met de gemeente te zoeken. Het webcareteam van het KCC beantwoord alle vragen binnen 24 uur op werkdagen.

Alle voorbereidingen zijn getroffen in 2017 om het Noordelijk Belastingkantoor op 1 januari 2018 van start te kunnen laten gaan.

In de zomerperiode zijn wekelijkse "Summerclasses" gehouden over dienstverlening en digitalisering. Deze trokken veel belangstelling, en leverden materiaal op voor de nieuw te ontwikkelen visie op dienstverlening en digitalisering waar in 2017 mee is begonnen.

 

Beleidscommunicatie

Op communicatief gebied is de samenwerking versterkt in de Newsroom, dit is de samenwerking van dienstverlening, communicatie en woordvoering. Het idee hierachter is dat we zo beter inzicht krijgen in wat er online speelt onder de Groningers en daar onze communicatie op afstemmen.

In 2017 is de wijkgerichte communicatie via mailnieuwsbrieven per wijk opgezet, dit is een groot succes mensen waarderen de toegesneden informatie over de wijk en abonneren zich in grote getale. Het bereik van onze onlinekanalen is groot. Belangrijker nog is dat we toenemende interactie zien als gevolg van onze (meer visuele) online communicatie.