Jaarverslag 2017

Stadhuis en Stadjer

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten

> 250 duizend euro.

DeelprogrammaPrimitieve begrotingActuele begrotingRekeningVerschil
Lasten
11.1Publieke dienstverlening14.01012.60712.54563
11.1.1Regie dienstverlening355263152111
11.1.2Klantcontact centrum(KCC)1.9251.9681.91057
11.1.3Burgerzaken6.0926.4866.232254
11.1.4Belastingen5.6383.8914.251-360
11.2Communicatie met de burger5555228-173
11.2.1Een herkenbare gemeente5555228-173
Baten
11.1Publieke dienstverlening6.4946.4226.112-310
11.1.1Regie dienstverlening310218105-113
11.1.2Klantcontact centrum(KCC)8112859-69
11.1.3Burgerzaken4.1244.4294.294-135
11.1.4Belastingen1.9791.6471.6547
11.2Communicatie met de burger0-246084
11.2.1Een herkenbare gemeente0-246084
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves4882.1862.1860
Onttrekking aan reserves518000
Totaal Saldo na bestemming.7.5418.4508.787-337

Financiële toelichting

11.1 Publieke dienstverlening

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

63

-310

-247

Salarissen (V 145 duizend euro)
Het voordeel op de post salarissen betreft vooral vacature-vrijval bij de afdelingen Publiekszaken, Belastingen en KCC. In verband met de ontstane vacatures, gedeeltelijk door de vorming van het Noordelijk Belastingkantoor, ziekte en uitgeleend personeel is deels extern personeel ingehuurd. De kosten van de inhuur liggen lager dan de vrijval vacatureruimte.

 

Projectkosten NBK (N 232 duizend euro)
Op 1 januari 2018 is het Noordelijk Belastingkantoor begonnen met het uitvoeren van de belastingtaken voor Groningen. In de aanloop daar naar toe zijn projectkosten gemaakt. Hiervoor zijn in 2016 tot en met 2019 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Het project ligt op koers. Op 20 december 2017 heeft de raad besloten een bedrag van 2,186 miljoen euro te storten in de reserve extra beleid. Nadien zijn er nog voor 232 duizend euro meer kosten gemaakt.

 

Overig (N 160 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 160 duizend euro.