Jaarverslag 2017

11.2.1 Een herkenbare gemeente

We willen als gemeente zoveel mogelijk een herkenbare en toegankelijke organisatie zijn. We laten dit zien in onze uitingen, zowel bij ons eigen optreden als in samenwerkingsverband. Onze huisstijl is hierbij een belangrijk middel.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We besteden extra aandacht aan het communicatief en visueel ondersteunen van gebiedsgericht werken en de vernieuwingen in het sociale domein (WIJ-teams). Tevens oriënteren we ons verder op onze (stads)profilering.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

De huisstijl is flexibeler gemaakt. Zo is er meer ruimte voor campagnes en projecten om een eigen stijl te voeren. Met het gemeentelogo als ‘branding’ blijven we herkenbaar als betrouwbare overheid naar onze burgers.

Via een nieuw concept voor de Stadsberichten zorgen we dat gemeentelijke informatie duidelijker is onderscheiden van overige content in de Gezinsbode. Stadsberichten is aantrekkelijker om te lezen, we ondersteunen hier ook het gebiedsgericht werken mee.

Conclusie

Door onze flexibeler huisstijl zijn en blijven we goed herkenbaar als gemeente, ook in onze samenwerkingsverbanden. Stadsberichten is door de nieuwe opmaak en aanpak beter gericht op de behoefte van de lezer.