Jaarverslag 2017

11.2.3 Faciliteren open, luisterende houding

In het collegeprogramma 2014-2018 kozen we ervoor zoveel mogelijk ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de stad. Dit vereist van alle betrokkenen in de gemeentelijke organisatie een open, luisterende houding. Hierbij maken we onder andere gebruik van online webmonitoring.

Wat wilden we bereiken in 2017?

We willen onze luisterstrategie verder doorontwikkelen en inzetten bij beleidsontwikkeling. Daarbij kijken we ook naar de werking van Stadsbuzz als instrument. Met het vaker toepassen van de Factor C-methode verbeteren we onze communicatieaanpak in beleidsprocessen die voor burgers belangrijk zijn.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Newsroom is ingericht (newsroom050) - hier komt klantcontact, interactie en luisteren samen;
  • Webmonitoring is ingebed in de Newsroom (continue activiteit) - monitoren van issues en inzet bij evenementen (inclusief duiding);
  • 41 strategiesessies gehouden volgens Factor C-methodiek - waar onder grote projecten.

Conclusie

In 2017 is de Newsroom ingericht. Hier werken verschillende afdelingen (het webcareteam van het KCC, woordvoering en communicatie, waaronder de webredactie) samen aan klantcontact en interactie. Elke week wordt de Stadsbuzz gepubliceerd met daarin de (opkomende) issues van de week vanuit de onlinekanalen. We monitoren grote en kleine issues op dagelijkse basis en incidenteel bij evenementen. Het werken van buiten naar binnen wordt steeds sterker onderdeel van onze werkwijze.