Jaarverslag 2017

Deelprogramma 11.1: Publieke dienstverlening

Inleiding

Dit deelprogramma bundelt de werkzaamheden en dienstverlening van het Klant Contact Centrum (KCC), Burgerzaken en de gemeentelijke belastingen.

Beleidsvelden

  • Regie dienstverlening
  • Klantcontact centrum (KCC)
  • Burgerzaken
  • Belastingen

 

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd 2017

Behaald

2017

Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening

7,2

7,5

6,9 (*)

(*) landelijk is dit cijfer een 6,8