Jaarverslag 2017

Deelprogramma 11.2: Communicatie met de burger

Inleiding

Burgers en bedrijven komen op vele manieren in contact met de gemeente. Als ze zelf informatie zoeken of een dienst van ons afnemen. Of als de gemeente contact zoekt om burgers te informeren of iets te vragen, bijvoorbeeld over nieuw beleid. We willen in al die contacten herkenbaar en open zijn. In onze boodschappen maken we politieke keuzes zichtbaar.

Beleidsvelden

  • Een herkenbare gemeente
  • Faciliteren (digitale) informatievoorziening
  • Faciliteren open, luisterende houding