Jaarverslag 2017

11.1.4 Belastingen

Als gemeente leggen we de gemeentelijke belastingaanslagen op, innen we de belastingaanslagen en handelen we eventuele bezwaarschriften tegen de aanslagen af. We doen dit ook voor Ten Boer, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Hierbij werken we volgens de wettelijke betrouwbaarheids- en kwaliteitsnormen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

% realisatie belastingopbrengst

99,5%

100%

101,5%

% bezwaarschriften afgedaan binnen gestelde termijn

97%

100%

96%

Oordeel Waarderingskamer op basis van audit

goed

goed

goed

Aantal particuliere woningbezitters dat WOZ-wijzigingen voor eigen pand doorgeven

-

25%

19%

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

In de tweede helft van 2017 starten we met de belastingsamenwerking met de noordelijke waterschappen in de vorm van de oprichting van een gezamenlijk Noordelijk Belastingkantoor.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In de tweede helft van 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor vastgesteld, is de belastingapplicatie geïmplementeerd en is het plaatsingstraject van de medewerkers afgerond.   

Conclusie

De doelstellingen zijn gehaald. De belastingopbrengsten zijn gerealiseerd en het Noordelijk Belastingkantoor is op 1 januari 2018 van start gegaan.