Jaarverslag 2017

11.2.2 Faciliteren (digitale) informatievoorziening

Digitale informatie verstrekken we vooral via de gemeentelijke website. De website van Groningen is een 'toptakenwebsite', met die producten waar de burger om vraagt en geschreven in gewoon Nederlands. Gemakkelijk te vinden, goed te begrijpen en ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Aanvullend communiceren we via sociale media Twitter, Facebook en WhatsApp.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie indicator(en)

Behaald

 2016

Beoogd

2017

Behaald

2017

Rapportcijfer digitale dienstverlening

5,9

7,5

7,2

 

Wat wilden we bereiken in 2017?

We optimaliseren onze website. We streven naar het halen van ten minste de waardering 7,5 voor onze digitale dienstverlening. We geven extra aandacht aan online communicatie en aan wijkgerichte informatie.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  • Ontwikkeling van 5 wijkgerichte mail nieuwsbrieven;
  • Onze digitale communicatie wordt steeds meer gevisualiseerd, ook wordt veel gebruik van filmpjes gemaakt;
  • We hebben ervaring opgedaan met berichtgeving naar specifieke doelgroepen (zoals via WhatsApp.)

Conclusie

We hebben extra aandacht besteed aan onlinecommunicatie, er is onder andere veel belangstelling voor de wijkgerichte nieuwsbrieven. Met onze meer visuele communicatie versterken we zowel het bereik als het effect van onze communicatie. We hebben de door ons gestelde norm van 7,5 voor digitale dienstverlening op drietiende punt na niet gehaald. Wel ligt ons cijfer boven het landelijke gemiddelde van 6,9 (waardering digitale dienstverlening gemeenten).