Jaarverslag 2017

Sport en bewegen

De uitvoering van het Meerjaren Programma Sport en Bewegen 2016 - 2020 loopt. Op basis van de strategieën: Faciliteren Verenigingen, Jeugd in Beweging, Ruim baan voor talent, Sportieve ruimte openbaar en openbare ruimte sportief en Sport Verbindt zijn we verschillende activiteiten gestart. Zo hebben we samen met sportclubs en de Sportkoepel belangrijke stappen gezet om te komen tot een gelijk speelveld voor buitensporten. Op basis van het (co)investeringsfonds sportaccommodaties hebben we door middel van een bijdrage in de vorm van cofinanciering de initiatieven van een aantal sportclubs mogelijk kunnen maken en hebben we kunnen investeren in vier nieuwe velden.
In het kader van de Bewegende Stad hebben we onder andere het Diamantpark in Vinkhuizen sportief kunnen inrichten. In Laanhuizen zijn we, in samenwerking met bewoners en het Noorderpoortcollege, gestart met de uitvoering van een sport- en beweegplek in Laanhuizen.
De inzet van de vrijwilligersmakelaar hebben we voortgezet en uitgebreid met een opdracht als verenigingsontwikkelaar voor sportpark WestEnd.