Jaarverslag 2017

Deelprogramma 5.2: Jeugd in Beweging en Ruim Baan voor Talent

Inleiding

We willen dat kinderen voldoende mogelijkheden hebben om te sporten en brengen bij jonge Stadjers een breed scala van sporten onder de aandacht. Daarnaast zetten we sporten en bewegen in als middel voor de gezonde ontwikkeling van Stadjers en een actieve deelname aan de maatschappij. Dat doen we samen met de sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties. We willen dat talentvolle sporters zich in Groningen kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden we hen, samen met scholen en sportbonden, extra faciliteiten.

Beleidsvelden

  • Jeugd in beweging
  • Ruim baan voor talent

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)*

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat voldoet aan

 de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

(In begroting 2017 aangeduid als: jongeren <18

 jaar dat aan sport/lichaamsbeweging doet )*

-

65 tot 70 %

-

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (wel eens) te

 sporten.(In begroting 2017 aangeduid als %

 Stadjers > 18 jaar dat aan

sport/lichaamsbeweging doet) *

74%

60 tot 65 %

-

* in de Begroting 2017 zijn de hier betreffende indicatoren per abuis ook onder 5.2.1 gepositioneerd.

** jongeren voldoen aan de NNGB als zij dagelijks minimaal één uur matig intensief bewegen.

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke effectindicator(en)

2014

2015

2016

2017

% niet-sporters

-

-

40,2

-