Jaarverslag 2017

5.2.1 Jeugd in beweging

Met Jeugd in beweging bundelen we onze activiteiten die de deelname aan sport stimuleren. We hebben hierbij de meeste aandacht voor de jeugd tot 15 jaar, omdat een sportieve basis de kans vergroot op een leven lang plezier in sport en bewegen. Het is ook de basis voor een gezonde leefstijl, een gezonde sociale ontwikkeling en betere schoolprestaties.  

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald

 2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

% bewoners (>=18 jaar) dat zegt (we eens) te sporten*

74%**

60-65%

-

% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB)**

-

65-70%

-

Aantal vakdocenten voor sport en beweging in het onderwijs

16 fte

16 fte

16 fte

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdsportfonds

1050

1.200 tot 1.400

1005

% kinderen groep 6 met zwemdiploma

94%

90% - 100%

94%

* in de Begroting 2017 zijn de hier betreffende indicatoren per abuis dubbel gepositioneerd (ook onder 5.2)

** nieuwe indicator (=0-meting).

Wat wilden we bereiken in 2017?

We wilden Bslim doorontwikkelen naar Bslim3.0. In alle Bslim wijken komt een schoolsportclub, zodat de overgang naar een sportvereniging makkelijker wordt. Programma's van scholen in een wijk worden beter op elkaar afgestemd, waardoor vakleerkrachten doelgerichter les kunnen geven. Sporten zal niet meer per definitie in een gymlokaal plaatsvinden, het kan ook buiten in het park of op één van de uitdagende speelplekken. Vakleerkrachten houden de beweegontwikkeling van kinderen bij. Met het programma Groningen Fit bevorderen we een gezonde leefstijl onder jongeren en hun ouders.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

  •  Uitvoering gegeven aan ons nieuwe beleidskader Bslim 3. Grootste verandering van Bslim3 is de samenvoeging van de functies verenigingscoach en buurtsportwerker in een nieuwe functie Buurtsportcoach. Er zijn 8 BSC'ers werkzaam, in elke Bslim wijk één;
  • We subsidiëren schoolbesturen om in de 8 Bslim wijken kwalitatief en efficiënt bewegingsonderwijs te bieden en naschoolse sportactiviteiten te organiseren;
  • 2 keer per jaar brengt Huis voor de sport de sporthopper uit. Alle basisschoolkinderen kunnen hierdoor laagdrempelig kennis maken met verschillende sporten en sportverenigingen;
  • Inzet van 16 fte vakdocenten voor sport en beweging in het onderwijs, in totaal 26 FTE- combinatiefuncties.

Conclusie

Het stimuleren dat kinderen gaan sporten en bewegen vindt grotendeel plaats via de infrastructuur van Bslim. In 2017 zijn we gestart met Bslim 3. Het is een totaalprogramma gericht op het activeren van een gezonde actieve leefstijl van kinderen en jongeren. Deels in de schoolse tijd, deels in de vrije tijd. In totaal zetten we 26 FTE-combinatiefuncties* in. Een*combinatiefunctionaris is een professional die werkt op school en in de sport om de drempel voor sporten zo laag mogelijk te maken.