Jaarverslag 2017

Sport en bewegen

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten

> 250 duizend euro.

DeelprogrammaPrimitieve begrotingActuele begrotingRekeningVerschil
Lasten
05.1Sportieve infrastructuur19.88420.29518.7211.575
05.1.1Fac.ver: accommodaties18.25418.47517.1061.369
05.1.2Fac.ver: Samenwerk en vitalit13624422717
05.1.3Sport.ruimte openb en openbare1.4941.5761.387189
05.2Jeugd in Beweging en Ruim Baan1.2921.2971.124173
05.2.1Jeugd in beweging1.1541.1591.006153
05.2.2Ruim baan voor talent13813811820
Baten
05.1Sportieve infrastructuur6.6856.5295.825-704
05.1.1Fac.ver: accommodaties6.5716.4205.773-647
05.1.2Fac.ver: Samenwerk en vitalit88102
05.1.3Sport.ruimte openb en openbare10610142-59
05.2Jeugd in Beweging en Ruim Baan001919
05.2.1Jeugd in beweging001818
05.2.2Ruim baan voor talent0011
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves1619259250
Onttrekking aan reserves2239039030
Totaal Saldo na bestemming.14.42915.08514.0221.063

Financiële toelichting

5.1 Sportieve infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

1.575

-704

871

Co-investeringsfonds sportaccommodaties (V 614 duizend euro)
Op basis van het co-investeringsfonds sportaccommodaties kunnen we als gemeente bijdragen aan investeringen van sportverenigingen zelf. Het budget hiervoor komt jaarlijks beschikbaar door een deel van de jaarlijkse vrijval op kapitaallasten hiervoor in te zetten. Door vertraging van een aantal investeringsprojecten gerelateerd aan het fonds ontstaat vrijval op de kapitaallasten van in totaal 614 duizend euro. Een belangrijk deel van dit resultaat wordt veroorzaakt doordat de bouw van het sportcentrum Europapark nog niet is afgerond in 2017. Hierdoor vallen de bijbehorende budgetten voor kapitaallasten vrij (300 duizend euro).

 

Daarnaast zijn er twee projecten die we niet volledig hebben gerealiseerd in 2017, waarvoor extra beleidsmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Hierdoor ontstaat een vrijval op deze middelen van in totaal 158 duizend euro. Het gaat om de uitvoering van het project Papiermolen en de realisatie van de kleedkamers Corpus den Hoorn. De uitvoering van het project Papiermolen is deels van het seizoen afhankelijk en wordt deels beïnvloed door het project Aanpak Ring Zuid. De uitvoering van dit project start in het najaar van 2017 en loopt tot najaar 2018. In het seizoen 2018 is de Papiermolen dicht. De realisatie van de kleedkamers Corpus den Hoorn zal pas in 2018 plaatsvinden, vanwege de extra tijd die het overleg met de betrokken verenigingen met zich heeft gebracht.

 

Ook zien we dat de vier gestarte projecten in relatie tot het co-investeringsfonds niet geheel zijn afgerond in 2017. Dit zorgt voor een voordeel van 133 duizend euro. Tot slot resteert er nog een klein voordeel van 23 duizend euro vanwege vrijval op diverse kleinere projecten.

 

Huur sporthal Europapark (V 102 duizend euro)
Voor de huur van de nog op te leveren sporthal in het Europapark hebben wij budget gereserveerd. Bijna het gehele budget valt vrij op wat voorbereidingskosten na.

 

Overige afwijkingen (V 155 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 155 duizend euro.

 

5.2 Jeugd in beweging

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

173

19

192

Combinatiefuncties (V 158 duizend euro)
Tot op heden is bij de subsidiëring van de onderwijsinstellingen voor de combinatiefuncties*) steeds het kalenderjaar aangemerkt als schooljaar. Dat is niet toegestaan. In 2016 is schooljaar 2016/2017 gesubsidieerd. Dit jaar wordt schooljaar 2017/2018 gesubsidieerd voor het gedeelte van augustus t/m december 2017. Het gedeelte voor de maanden januari t/m juli 2017 is al in 2016 gesubsidieerd. Hierdoor hebben we dit jaar een voordeel van 78 duizend euro. Omdat het Jeugdbeleid fungeert als cofinancieringsbron van combinatiefuncties, ontstaat hierop een aanvullend incidenteel voordeel van 80 duizend euro.

 

*) Combinatiefuncties zijn bedoeld om kinderen meer in contact te brengen met sport en cultuur tijdens en na schooltijd.

 

Overige afwijkingen (V 34 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 34 duizend euro.