Jaarverslag 2017

Landelijke vergelijking

We willen onze indicatoren vergelijken met het landelijk gemiddelde van andere 100.000+ gemeenten (zie onderstaande tabel).  Hiervoor hebben we de resultaten van de benchmark Vensters voor Bedrijfsvoering 2017 gebruikt (met de resultaten over 2016). Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

 

We zien dat we onze betalingen vaker dan gemiddeld binnen de wettelijke termijn doen. Dit komt doordat we hier actief op sturen en onze processen efficiënt hebben ingericht. Duurzaamheid en regionale inkoop zijn speerpunten van ons inkoopbeleid. We scoren dan ook hoger dan gemiddeld op deze onderwerpen.

 

Onze overhead laat al jaren een dalende trend zien en we hebben een lagere overhead dan gemiddeld. Dit komt doordat we onze intern dienstverlening steeds efficiënter organiseren.

Het ziekteverzuim is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. We hebben actief beleid gevoerd om het ziekteverzuim naar beneden te brengen. Ten opzichte van 2016 is het ziekteverzuim dan ook flink gedaald.

 

Het cijfer voor interne mobiliteit is lager dan gemiddeld. Naast de medewerkers die daadwerkelijk op een andere afdeling gaan werken of van functie veranderen, hebben we bijvoorbeeld ook een mobiliteitspool. Deze 40 medewerkers zijn vast ondergebracht in een afdeling. Daardoor tellen ze volgens de definitie niet mee in de cijfers. Maar deze medewerkers werken in verschillende klussen door de hele organisatie.. Daarnaast voeren veel medewerkers klussen van korter dan 6 maanden uit bij een andere afdeling. Dus in de praktijk is de mobiliteit groter dan zichtbaar in de cijfers

Het aantal vrouwen in leidinggevende posities is lager dan gemiddeld. We blijven dan ook actief beleid voeren om meer vrouwen op sleutelposities te krijgen.

 

Ook het aantal medewerkers onder de 35 jaar is lager dan gemiddeld. Het gaat hier om medewerkers in vaste dienst. Naast de 272 jongeren in vaste dienst hebben we ook 12 Stadstalenten aangesteld. Daarnaast bieden we voor jongeren op mbo-niveau werk-leerbanen. Waar mogelijk vulden we vacatureruimte in met jongeren (90 in de afgelopen anderhalf jaar). Daar waar externe inhuur nodig is, richten we ons zo veel mogelijk op jongeren. Deze medewerkers dragen bij aan de verjonging van de organisatie. Ze tellen niet mee in de cijfers omdat ze niet in vaste dienst zijn.

 

Prestatie indicator(en)

Behaald

  2015

Behaald

2016

Beoogd

 2017

Behaald

 2017

Landelijk gemiddelde 2016

% betalingen binnen wettelijke termijn

94%

95%

90%

95%

87,4%

% duurzame inkoop (aanbestedingen > €50.000)

100%

100%

100%

100%

69,7%

% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde

26,5%

-

30%

44,7%

32,7%

Overhead
(% van de totale formatie)

30,6

28,2%

Rapportage achteraf

27,9%

 

30,9%

Ziekteverzuim

6,6%

6,7%

5,6%

5,3%

5,1%

Meldingsfrequentie

1,2

1,2

1,1

0,9

1,2

Interne mobiliteit - percentage medewerkers dat veranderd is van functie of afdeling ten opzichte van het totaal aantal medewerkers aan het begin van het jaar

-

-

Rapportage achteraf

2,1%

6,4%

% vrouwen in leidinggevende posities

-

-

Rapportage achteraf

36,3%

38,2%

 % medewerkers onder de 35 jaar (vergroening)

-

-

-

8,2%

10,5%