Jaarverslag 2017

Deelprogramma 12.2: Gebiedsgericht werken

Inleiding

Het gebiedsgericht werken is één van de pijlers in het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’. Samen met het wijkwethouderschap is dit een waardevolle werkwijze waarin we actief bijdragen aan de wijk-specifieke opgaven en daarmee aan de ontwikkeling van de Stad. Dit doen we dichtbij én met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners in de wijk. In aansluiting hierop experimenteren we met nieuwe vormen van zeggenschap in de wijk.

 

Voor het beleid en de verantwoording van het programma van 5,07 miljoen euro verwijzen we naar Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken.