Jaarverslag 2017

Deelprogramma 12.1: College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad

Inleiding

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) komt met heldere voorstellen aan de gemeenteraad, waarin alternatieve scenario’s zijn opgenomen. Er wordt goed geluisterd. De omgang in het college van B&W, in de gemeenteraad en met elkaar is collegiaal. Openheid, transparantie, en eerlijkheid kenmerken de houding en het gedrag van het college van B&W en gemeenteraad.

Beleidsvelden

  • Gemeenteraad en griffie
  • College van burgemeester en wethouders
  • Gemeentelijke ombudsman
  • Concernstelposten