Jaarverslag 2017

Algemene inkomsten en post onvoorzien

Bijdrage(n) verbonden partijen

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Beleidsrisico’s in relatie tot de verbonden partij

Het risico met betrekking tot de waardering van de aandelen is zeer klein.

Relevante beleidsinformatie

De missie van de bank is duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het openbaar belang is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.