Jaarverslag 2017

Deelprogramma 13.1: Algemene inkomsten en post onvoorzien

Inleiding

We begroten onze onroerend zaakbelasting, de roerende zaakbelasting, de hondenbelasting, de logiesbelasting, het saldo van de financieringsfunctie, het gemeentefonds, de rente van reserves van voldoende omvang en de dividenden zo zorgvuldig mogelijk. In dit deelprogramma laten we het resultaat zien van deze onderdelen.

 

 

 

Voor een uitgebreide toelichtingen verwijzen we naar de volgende paragrafen:

 

Post Onvoorzien
Post Onvoorzien is in 2017 niet aangesproken.

 

Bestaand beleid

Primitieve

 begroting

Actuele

 begroting

Rekening

 2017

(Bedragen x 1.000 euro)

Onroerendezaakbelasting

63.872

62.602

64.061

Roerendezaakbelasting

74

73

101

Hondenbelasting

863

947

 954

Logiesbelasting

1.167

1.167

1.625

Saldo financieringsfunctie

1.617

3.174

4.341

Gemeentefonds

 437.476

452.726

454.166

Post onvoorzien

 -100

-100

-  

Rente reserves

747

589

694

Dividenden

1.524

1.545

1.964

Totaal

507.240

522.723

527.906

 

Bestaand beleid (lasten)

Primitieve

begroting

Actuele

begroting

Rekening

2017

(Bedragen x 1.000 euro)

Te betalen VPB

0

0

0

Totaal

0