Jaarverslag 2017

Hoofdstuk 7.1 Overzicht baten en lasten 2017

Baten en Lasten
(bedragen x 1.000 euro)

Primitieve begroting

Actuele begroting

Rekening

01 Werk en inkomen

72.153

89.077

85.230

01.1 Werk en activering

47.361

53.053

48.866

Lasten

60.452

62.859

59.281

Baten

7.399

15.498

10.415

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

24.792

36.024

36.364

Lasten

196.891

186.901

193.385

Baten

160.867

162.109

157.021

02 Economie en werkgelegenheid

12.331

5.803

-4.529

02.1 Groningen Kennisstad

1.482

2.680

2.016

Lasten

3.368

1.988

2.638

Baten

688

506

622

02.2 Aantrekkelijke stad

2.021

1.287

919

Lasten

3.126

3.018

3.124

Baten

1.838

997

2.205

02.3 Bedrijvige stad

855

855

596

Lasten

889

889

613

Baten

34

34

17

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

7.973

980

-8.060

Lasten

23.861

21.690

22.395

Baten

22.881

13.717

30.455

03 Onderwijs

18.885

19.548

18.585

03.1 Onderwijskansen

17.098

17.760

17.191

Lasten

26.981

22.696

26.618

Baten

9.221

5.599

9.427

03.2 Voorkomen schooluitval

1.787

1.788

1.394

Lasten

2.388

2.422

2.232

Baten

600

635

838

04 Welzijn, gezondheid en zorg

204.263

212.474

226.102

04.1 Sociaal klimaat

26.567

29.234

28.761

Lasten

55.993

58.663

55.079

Baten

26.760

32.096

26.317

04.2 Passende ondersteuning en zorg

177.696

183.240

197.340

Lasten

201.181

195.760

217.491

Baten

17.940

18.064

20.151

05 Sport en bewegen

14.429

15.085

14.022

05.1 Sportieve infrastructuur

13.174

13.818

12.947

Lasten

21.052

19.884

19.478

Baten

7.234

6.710

6.530

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

1.255

1.267

1.075

Lasten

1.465

1.453

1.292

Baten

198

198

217

06 Cultuur

28.516

33.883

33.467

06.1 Culturele infrastructuur

13.327

18.668

18.263

Lasten

31.128

25.699

32.192

Baten

12.460

12.373

13.929

06.2 Deelname aan cultuur

15.189

15.215

15.204

Lasten

15.215

15.189

15.228

Baten

 

 

24

07 Verkeer

8.616

10.290

11.512

07.1 Fiets

1.462

2.680

1.719

Lasten

2.680

1.462

1.732

Baten

 

 

14

07.2 Openbaar vervoer

1.909

2.264

105

Lasten

2.464

1.909

410

Baten

200

 

305

07.3 Auto

-600

4

1.423

Lasten

1.004

400

1.913

Baten

1.000

1.000

490

07.4 Parkeren

-2.741

-3.263

-4.576

Lasten

14.529

14.343

13.189

Baten

17.792

17.084

17.765

07.5 Verkeersveiligheid

60

60

53

Lasten

60

60

53

07.6 Overig verkeer

8.526

8.545

12.788

Lasten

10.056

10.427

14.406

Baten

1.511

1.902

1.617

08 Wonen

8.313

13.580

5.798

08.1 Gezinnen

2.419

1.204

-2.868

Lasten

2.738

2.783

1.791

Baten

1.534

364

4.659

08.2 Jongerenhuisvesting

539

499

820

Lasten

583

623

869

Baten

84

84

49

08.3 Wonen en zorg

0

0

73

Lasten

31

31

325

Baten

31

31

252

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

2.692

3.078

3.810

Lasten

5.431

2.980

4.574

Baten

2.353

288

764

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh

198

248

-175

Lasten

250

200

-174

Baten

2

2

1

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

802

802

1.115

Lasten

827

802

1.116

Baten

25

 

1

08.7 Overig wonen

1.663

7.748

3.023

Lasten

19.201

10.248

23.226

Baten

11.452

8.585

20.203

09 Onderh & Beheer Openb Ruimte

24.977

25.857

22.278

09.1 Kwaliteit leefomgeving

31.325

32.349

29.272

Lasten

55.349

54.100

52.952

Baten

23.000

22.775

23.680

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

-6.348

-6.491

-6.994

Lasten

31.270

28.750

31.709

Baten

37.762

35.098

38.703

10 Veiligheid

19.441

19.639

19.215

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

3.266

2.903

2.528

Lasten

4.708

5.100

4.621

Baten

1.805

1.835

2.093

10.2 Jeugd en veiligheid

240

605

616

Lasten

605

240

616

10.3 Integriteit en veiligheid

439

605

618

Lasten

1.073

907

849

Baten

468

468

232

10.4 Fysieke veiligheid

15.497

15.526

15.453

Lasten

16.491

17.296

16.145

Baten

965

1.799

692

11 Stadhuis en stadjer

7.541

8.450

8.786

11.1 Publieke dienstverlening

7.486

8.371

8.619

Lasten

14.793

14.498

14.731

Baten

6.422

7.012

6.112

11.2 Communicatie met de burger

55

79

168

Lasten

55

55

228

Baten

-24

 

60

12 College, raad en gebiedsg.werk

-8.943

-25.368

-26.120

12.1 College en Raad

-10.243

-28.170

-27.656

Lasten

11.929

6.981

12.336

Baten

40.099

17.224

39.991

12.2 Gebiedsgericht werken

1.300

2.802

1.536

Lasten

3.197

1.595

2.166

Baten

395

295

630

 

13 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien)

-505.351

-521.450

-527.571

13.1 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien)

-505.351

-521.450

-527.571

Lasten

41.084

42.588

46.127

Baten

562.534

547.939

573.699

 

14 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 overhead)

-558

-727

755

14.1 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 Overhead)

-558

-727

755

Lasten

4.872

2.626

7.875

Baten

5.598

3.185

7.120

 

Overhead (14.1.1)

95.334

93.758

99.606

Overhead (14.1.1)

95.334

93.758

99.606

Lasten

102.544

116.596

109.418

Baten

8.786

21.262

9.812

 

Heffing VPB

 

 

 

Heffing VPB

 

 

 

 

Post Onvoorzien

100

100

0

Post Onvoorzien

100

100

0

Lasten

100

100

0

 

Totaal

47

0

-12.865

 

Baten en lasten totaal

Primitieve Begroting

Actuele Begroting

Rekening

Lasten totaal

956.812

991.912

1.014.248

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)

938.992

962.762

985.098

Baten totaal

956.764

991.912

1.027.113

Baten totaal (exclusief reserve mutaties)

926.022

923.029

958.229

 

Toelichting op overzicht baten en lasten in de jaarrekening

 

De Toelichting op baten en lasten hebben wij opgenomen bij het onderdeel financiën van de desbetreffende programma's.