Jaarverslag 2017

Overhead en ondersteuning organisatie

Voor de relevante ontwikkelingen verwijzen wij naar Paragraaf 9: Bedrijfsvoering.