Jaarverslag 2017

Deelprogramma 14.1: Overhead en ondersteuning organisatie

Inleiding

Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Onder overhead wordt verstaan "Het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces"

 

Vanaf 2015 verantwoorden wij de overhead in dit deelprogramma met uitzondering van de personele overhead van directies. Deze overhead werd voorheen per programma toegerekend. Vanaf 2017 verantwoorden wij ook de personele overhead van directies op dit deelprogramma waardoor wij aansluiten bij de landelijke definitie en verplichting.