Jaarverslag 2017

Kijkje in onze portemonnee

Gerealiseerd € 1.014.248

Afwijking € 22.336

Gerealiseerd € 1.027.112

Afwijking € 35.200

Gerealiseerd € 252.666

Afwijking € -4.677

Werk en inkomen

Gerealiseerd € 167.436

Afwijking € -830

Gerealiseerd € 28.770

Afwijking € -2.473

Economie en werkgelegenheid

Gerealiseerd € 33.300

Afwijking € 7.859

Gerealiseerd € 28.850

Afwijking € -519

Onderwijs

Gerealiseerd € 10.265

Afwijking € 444

Gerealiseerd € 272.570

Afwijking € 15.396

Welzijn, gezondheid en zorg

Gerealiseerd € 46.468

Afwijking € 1.768

Gerealiseerd € 20.769

Afwijking € -1.748

Sport en bewegen

Gerealiseerd € 6.747

Afwijking € -685

Gerealiseerd € 47.420

Afwijking € 1.078

Cultuur

Gerealiseerd € 13.953

Afwijking € 1.494

Gerealiseerd € 31.703

Afwijking € 911

Verkeer

Gerealiseerd € 20.191

Afwijking € -312

Gerealiseerd € 31.727

Afwijking € 2.666

Wonen

Gerealiseerd € 25.929

Afwijking € 10.447

Gerealiseerd € 84.661

Afwijking € -1.958

Onderhoud & beheer openbare ruimte

Gerealiseerd € 62.383

Afwijking € 1.621

Gerealiseerd € 22.231

Afwijking € -645

Veiligheid

Gerealiseerd € 3.016

Afwijking € -221

Gerealiseerd € 14.959

Afwijking € 110

Stadhuis en Stadjer

Gerealiseerd € 6.172

Afwijking € -226

Gerealiseerd € 14.502

Afwijking € -624

College, raad en gebiedsgericht Werken

Gerealiseerd € 40.622

Afwijking € 128

Gerealiseerd € 46.127

Afwijking € 4.943

Algemene inkomsten en post onvoorzien

Gerealiseerd € 573.699

Afwijking € 11.165

Gerealiseerd € 117.292

Afwijking € 9.877

Overhead en ondersteuning organisatie

Gerealiseerd € 16.932

Afwijking € 2.547